Hledat
Wprowadzenie > Przydatne informacje > Słownik

Słownik

Słowniczek terminów technicznych

AIDA(S)

Narzędzie marketingowe, które wykorzystuje model zachowania klienta, który jest owinięty wokół kampanii. Jest to skrót od słów Attention (uwaga), Interest (zainteresowanie), Desire (pożądanie) i Action (działanie). Możemy dodać Satysfakcję, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w postaci rekomendacji produktu przez zadowolonego klienta innym osobom.

ATL

Above the line lub above the line communication. Jest to starzejący się termin określający komunikację marketingową z wykorzystaniem mediów masowych (telewizja, radio, druk, outdoor).

B2B

Marketing, którego docelowymi odbiorcami są firmy, przedsiębiorstwa, korporacje. Dokładnie tym zajmuje się MORIS design.

Behawioralne marketing

Termin, który ogólnie odnosi się do kompleksowej analizy zachowań klientów w celu zwiększenia skuteczności marketingu.

Brand

Marka w sensie biznesowym. Marka składa się z nazwy, logo, sloganu i projektu marki lub produktu.

Brand Awareness

Czeska świadomość marki. Opisuje świadomość danej marki w określonej grupie docelowej - ile osób w danej grupie zna markę. Dzieli się na spontaniczną lub wspieraną.

Brand Experience

W dosłownym tłumaczeniu "doświadczenie marki". Jest to złożone historyczne doświadczenie konsumenta z marką - wszystkie skojarzenia i uczucia, jakie ma z marką.

Branding / signmaking /naklejki

Wszystkie grafiki samoprzylepne, które niosą przekaz reklamowy i sprawiają, że marka jest widoczna (oznakowanie firmowe 3D i 2D, tablice reklamowe, naklejki samochodowe i okienne, banery itp.)

Briefing

Spotkanie informacyjne, ewentualnie także konferencja prasowa. Briefing w świecie marketingu odnosi się do spotkania między klientem a agencją. Obejmuje on kompleksową interpretację zlecenia, przekazanie informacji w formie pisemnej w postaci briefu. Często konieczny jest również rebriefing, czyli ponowne spotkanie w celu doprecyzowania briefu, uzupełnienia go, wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień.

Budget

Budżet (kampania, projekt, wydarzenie...).

Grupa

Zdefiniowana grupa osób, do których kierujemy marketing. Grupę docelową definiujemy na podstawie płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, liczby dzieci itp. Obecnie, dzięki nowoczesnej technologii i sieciom społecznościowym, możemy kierować reklamy do osób o określonym hobby, według ich ulubionego jedzenia lub muzyki...

Co-branding

Wykorzystanie wielu marek jednocześnie w ramach jednej kampanii, produktu lub usługi. Celem jest połączenie siły obu marek i uzyskanie efektu synergii.

EFFIE Awards Czech republic

Jedyny konkurs w Czechach, w którym nagradzana jest nie tylko kreatywność, ale przede wszystkim wyniki kampanii. Wygrywają kampanie, które z powodzeniem połączyły wszystkie aspekty programu marketingowego - planowanie, badania rynku, media, kreatywność i zarządzanie budżetem.

Zakupy impulsywne

Nieplanowany zakup produktu w punkcie sprzedaży, zainicjowany głównie przez materiały POS/POP, promocje lub inną skuteczną prezentację produktu lub środowisko zakupowe. Dobre media sprzedażowe mogą zmienić planowany zakup w zakup impulsowy.

In-store design / Design sklepu / Retail design

Ogólny układ wnętrza sklepu, obejmujący zestaw urządzeń reklamowych używanych wewnątrz sklepu, które mają wpływać na decyzje zakupowe kupujących, a także elementy projektu i elementy, które tworzą ogólne wrażenie marki.

Komunikacja marketingowa w sklepie

Cała komunikacja w punkcie sprzedaży, zarówno bezpośrednia, jak i podprogowa (ulotki, naklejki, wyświetlacze, oznakowanie drogi, degustacje itp.)

Indoor

Wszystkie nośniki reklamowe umieszczone w budynkach, na środkach transportu lub w innych miejscach publicznych (np. na dworcach kolejowych itp.).

Mystery shopping

Produkt agencji reklamowych lub badawczych, których pracownicy odwiedzają punkt sprzedaży klienta (sklep, restaurację itp.) i podają się za zwykłych klientów. Obserwuje zachowanie personelu, wyposażenie i czystość punktu sprzedaży, jakość obsługi itp. Rezultatem jest raport, który obiektywizuje Brand Experience, ujawnia słabe punkty i pomaga je poprawić.

Neuromarketing

Nowa gałąź marketingu, która wykorzystuje najnowsze badania w dziedzinie neurologii, neuropsychologii i psychologii poznawczej. Wykorzystuje technologię MRI i inne rodzaje skanowania mózgu. Mierząc zmiany w aktywności części mózgu, naukowcy analizują, dlaczego konsument podejmuje taką lub inną decyzję i w której części mózgu to się dzieje. Neuromarketing to zastosowanie tej wiedzy w różnych obszarach marketingu.

Outdoor

Wszystkie nośniki reklamowe umieszczone na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. Obejmuje to billboardy, bigboardy, megaboardy, CLV itp.

POPAI Central Europe

Środkowoeuropejski oddział POPAI, globalnego stowarzyszenia reprezentującego dziedzinę marketingu at-retail i działającego na rzecz profesjonalistów związanych z tą dziedziną. Jest organizatorem konkursu POPAI Central Europe Awards.

POS / POP

Point of sale / point of purchase - reprezentują materiały reklamowe i produkty używane w punkcie sprzedaży do promowania określonego lub określonego rodzaju asortymentu (naklejki, podświetlane znaki, wyświetlacze w punktach sprzedaży). Dobrze dobrane i ukierunkowane produkty POS/POP mogą przyciągnąć uwagę klienta i wpłynąć na jego ostateczną decyzję o zakupie.

Stojaki sprzedażowe i prezentacyjne

Wszystkie nośniki towarów/materiałów.

Retailer

Detalista, sprzedawca końcowy, sprzedawca detaliczny.

Shop-in-shop / kiosk

Mały punkt sprzedaży marki lub linii produktów. Może być samodzielny i operacyjny lub stanowić część hipermarketu/supermarketu itp.

Reklama świetlna / branding

Jedna z części branży, która obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne podświetlane elementy reklamowe, które są umieszczane w celu zwiększenia świadomości marki (np. w sklepach, oddziałach, na witrynach sklepowych, szyldach, dachach, zewnętrznych i wewnętrznych nośnikach reklamowych itp.)

Copyright © 2024 MORIS design s.r.o.